Zapolice, Holendry 13 +48 733 565 246

Kompleksowa budowa

Opracowanie koncepcji stanowi najczęściej wstępny etap projektu i odgrywa istotną rolę w jego realizacji zgodnie z oczekiwaniami Klienta. Kładziemy duży nacisk na pozyskiwanie i przekazywanie informacji tak, aby wszelkie kwestie dotyczące funkcjonalności i optymalizacji kosztów nie pozostawiały żadnych wątpliwości przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji wykonawczej.

Projekt koncepcyjny, budowlany konstrukcji stalowych sporządzamy na podstawie dostarczonej przez Klienta koncepcji architektonicznej lub wspólnie z Architektem tworzymy opracowanie tak, aby finalny efekt naszej pracy spełniał nie tylko szereg oczekiwań Klienta, ale również wymagań przepisów prawa budowanego, warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, norm budowlanych, warunków przeciwpożarowych, przepisów BHP itp. Zawsze dążymy do wytłumaczenia Inwestorowi wszystkich założeń projektowych i podjętych decyzji tak, aby finalny efekt naszej pracy niezależnie czy jest to koncepcja, czy projekt budowlany konstrukcji, nie pozostawiał żadnych wątpliwości.